Acasă

Acasă

Mesaj către cetățeni

Am fost conștient încă de la început și sunt conștient și astăzi că administrația publică are obligația să gândească și să propună comunității proiecte de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung, care să respecte principiile unei dezvoltări durabile ținând cont de resursele aflate la dispoziția acesteia.
Proiectele care au fost implementate, cele care sunt în implementare, precum și cele viitoare au menirea de a îmbunătății viața dumneavoastră și de a oferi o perspectivă favorabilă dezvoltării economico – sociale și culturale a localității noastre.
Pe lângă proiectele prioritare pentru perioada 2014 – 2020, administrația locală, conștientizează importanța dezvoltării economice, sociale și culturale a comunei Sălățig, sprijinind în acest sens inițiative economice, sociale și culturale. Atragerea investitorilor, care prin capitalul financiar investit, creează noi locuri de muncă, devine din acest moment prioritatea agendei de lucru a administrației locale.
Strategia este un document care structurează liniile directoare strategice ale dezvoltării comunei Sălățig pe o perioadă de 7 ani, potrivit problemelor identificate, a potențialului local, activ și pasiv, cât și a oportunităților de dezvoltare în viitorul apropiat.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Sălățig va ține cont de toate aceste deziderate dar ea trebuie să fie implementată, urmărită și revizuită în conformitate cu obiectivele fiecărei etape parcurse.
Strategia își propune îmbunătățirea continuă a calității vieții și creșterea bunăstării atât pentru generațiile prezente, cât și pentru cele viitoare.
Sper ca prin această lucrare fiecare cetățean să-și facă o imagine clară asupra direcțiilor de dezvoltare a comunei Sălățig și să participe activ la aducerea acestei zone în rândul comunelor prospere.
Vă mulțumesc pentru tot sprijinul acordat și îmi doresc să ne bucurăm în continuare de fiecare proiect realizat. Sper ca și locuitorii comunei Sălățig să nu rămână impasibili și să contribuie constant la procesul de dezvoltare al comunei noastre, astfel să ne putem îndeplini gândurile și aspirațiile.

Sari la conținut